HRABĚTICE

Obec Hrabětice se nachází na jihovýchodě okresu Znojmo, západně od Mikulova při hranici s Rakouskem. Okrajovou částí katastru obce protéká řeka Dyje. Uprostřed obce, která je rovinatá, se nachází běžná občanská vybavenost včetně prodejen potravin, pošty, restaurace a autobusové obsluhy.


MIKULOV (25 km)

Město Mikulov Vám nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z Vás, kdo dovedete ocenit dobré víno, nabízíme místní vinařskou tradici. Město i jeho okolí osloví všechny návštěvníky s aktivním přístupem k životu. Zejména Vy, sportovně založení, si přijdete na své. Oblast protíná více než 1200 km dlouhá síť cyklistických tras. Z historických památek zde za povšimnutí stojí někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu. Dále svatý kopeček, který je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Ve měste najdete Dietrichsteinskou hrobku zvanou kostel sv. Anny s napodobeninou Svaté chýše z italského Loreta či jiné církevní památky, mezi které lze řadit kostel sv. Václava, kostel sv. Jana Křtitele, kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku a pravoslavný chrám sv. Mikuláše.


CHKO PÁLAVA A NOVOMLÝNSKÉ NÁDRŽE (25 km)

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury na území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. Pálava ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami pro chov zvěře. Vodní dílo Nové Mlýny je kaskáda přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na jihu Moravy, na rozhraní okresů Břeclav a Brno-venkov. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Horní nádrž slouží pro rekreaci, střední je přírodní rezervací s ostrůvky pro hnízdění ptáků a dolní pro závlahy.


ZNOJMO (30 km)

Město s královskou pověstí a impozantní polohou nad řekou Dyjí je zároveň centrem Znojemské vinařské podoblasti. Historické jádro s četnými kostely, obklopené fragmenty středověkých hradeb, si uchovalo renesanční styl. Je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a půvabných zákoutí. Díky příhodným klimatickým podmínkám se ve městě daří vinařství a ovocnářství. Znojmo se stalo proslulé rovněž okurkami. Každý rok probíhá Znojemské historické vinobraní, spojené s prodejem burčáku a kulturními atrakcemi po celém městě. Dnes se město stalo také cílovým místem milovníků přírody a to zejména zásluhou nově vzniklého Národního parku Podyjí.


LEDNICE (40 km)

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii. Tento fakt byl ostatně v roce 1996 oceněn zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Patří sem především díky zámku Lednice, který se nachází na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Za povšimnutí také stojí 62 metrů vysoký Minaret. Tento se nachází v areálu zámeckého parku Lednice a je součástí lednicko-valtického areálu. Jedná se o nejstarší dochovanou rozhlednu na českém území a zároveň o jediný minaret v České republice. Také je to nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země. Nedaleko Lednice se nalézá Janův hrad, běžně zvaný Janohrad. Je to umělá zřícenina hradu, nacházející se v Lednicko-Valtickém areálu v katastru města Podivín. Janohrad je chráněn jako kulturní památka České republiky.


VALTICE (35 km)

Valtice jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji u hranic s Rakouskem. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Okolní Lednicko-valtický areál je krajinnou památkovou zónou. Valtický zámek byl až do roku 1945 sídlem rodu Lichtenštejnů. Zámek Valtice - nachází se na mírném návrší jižně za městským náměstím. Původně gotický hrad ze 13. století byl přestavěn na renesanční a později barokní zámek, v jednu z nejvýznamnějších světských barokních staveb na Moravě. Zámek tvoří tříposchoďová čtyřkřídlá budova s konírnami, jízdárnou, galerií, rokokovým divadlem a kočárovnou. V nedávné době se zde točila pohádka Sněžný drak. Zámecký park byl založen v roce 1727. Park má rozlohu 14,6 ha a roste v něm 22 druhů jehličnanů a 63 druhů listnáčů.


TERMÁLNÍ LÁZNĚ LAA (10 km)

Therme Laa najdeme v malebném městečku Laa an der Thaya, které leží v Dolním Rakousku (Niederösterreich). Lázně v Laa jsou díky své poloze velmi oblíbené Čechy, kteří sem jezdí v hojném počtu. A není se čemu divit, vždyť Therme Laa jsou od českých hranic doslova "na dostřel kamenem" z Drnholce jsou vzdáleny cca 22km. Laa nabízí bazény s termální vodou o velice příjemné teplotě kolem třiceti pěti stupňů, venkovní bazény, skluzavky a tobogány, wellness atd...

AQUALAND MORAVIA PASOHLÁVKY (22 km)

Jeden z největších aquaparků v evropě se nachází v obci Pasohlávky, na severním břehu Mušovské nádrže. Ve stejné lokalitě se nacházely i římské lázně, které jsou nejstarším lázeňským objektem na území České republiky. Součástí aquaparku je 7 bazénů, 12 tobogánů, 24 typů saun, 4 vířivky, wellness zóna (kryozóna, římské a sluneční lázně) a restaurace pro 480 hostů. Pro termální bazén aquapark využívá geotermální vrt Mušov s teplotou 46 °C, který má osvědčení přírodního léčivého.